Zitgedrag formulier

  Beste,

  Bedankt voor je inschrijving in onze workshop "te lang zitten...het nieuwe roken". Om je zo optimaal mogelijk voor te bereiden op onze workshop, hebben we graag wat meer informatie omtrent jouw zitgedrag en algemene gezondheid.

  Mogen we vragen om deze vragenlijst zorgvuldig in te vullen?

  Deze gegevens zijn beschermd en onder toezicht van Bruno Janssens en Filip Debast.

  Alvast bedankt en tot binnenkort
  Bruno, Filip

  Om jullie positie aan je bureau te optimaliseren hadden we graag al eens een beetje zicht hoe je aan je bureau zit of staat? Dit kan je doen door drie foto's te nemen.


  Nu hadden we graag zicht op hoeveel tijd jullie al zittend spenderen?

  Hou gedurende 1 week in grote lijnen je zitgedrag bij - (ook staand aan bureau mag je er apart bij vermelden).

  De aantal uren noteer je in de excel sheet (Zie groene button rechts of onder het formulier "download Excel sheet") bij de verschillende dagen. We maken een onderscheid tussen zitten/staan op het werk en zitten/staan buiten de werkuren.