Presentatie – De darmen als basis van een goede gezondheid

Hieronder kan je de presentaties van de verschillende sprekers vinden.

Presentatie Bruno

Download

Presentatie Geert

Wil je graag de presentatie van Geert stuur hem dan een mailtje via osteogeert@me.com

Presentatie Anouck

Download

Een osteopathische check-up voor je baby: waarom eigenlijk?

Preventief

Een vraag die veel ouders zich stellen, is: “Met welke klachten of symptomen kunnen we nu met ons kindje bij een osteopaat terecht?”.
Het is niet gemakkelijk hier éénduidig antwoord op te geven: een osteopaat werkt immers niet zozeer op een klacht, maar zal elk kindje individueel aan een bewegingsonderzoek onderwerpen en enkel daar werken waar blokkades/bewegingsverliezen worden gevonden.  Bewegingsverliezen kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap, de geboorte of in de postnatale periode (lees hier meer).
Soms geven ze meteen aanleiding tot klachten maar evengoed kan het zijn dat de gevolgen ervan zich pas veel later manifesteren.
Net daarom is het zinvol je baby na de geboorte te osteopatisch te laten onderzoeken. Een baby staat nog aan het begin van zijn groei en ontwikkeling en heeft er dus alle voordeel bij om deze ontwikkeling door te maken in alle comfort en vrijheid van zijn lichaam.
Als er geen opmerkelijke klachten zijn, is het prima te wachten tot je baby 6 weken is om dan een check-up te plannen bij een osteopaat.
Kies liefst een osteopaat die ervaring heeft met/zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van baby’s & jonge kinderen.

Curatief

Natuurlijk zijn er specifieke omstandigheden waarbij osteopathie extra geïndiceerd is.

 • Eerst en vooral zijn er risicofactoren tot het optreden van bewegingsverliezen tijdens de zwangerschap, de bevalling en postnataal.

 • Daarnaast zijn er een aantal aandachtspunten bij de baby die een extra indicatie kunnen betekenen voor osteopathie.

In feite zou je kunnen stellen dat, hoe meer punten bij de baby positief zijn, hoe beter het is om even langs te gaan om je baby te laten nakijken.

Lees meer over osteopathie hier.

Risciofactoren tot het optreden van blokkades

Tijdens de zwangerschap

 • meerling zwangerschap, intra-uterien fibroom, zeer smal bekken van de moeder, vroegtijdige indaling, langdurige fysieke of emotionele stress

Tijdens de bevalling

 • elke bevalling waar meer risico geweest is op grote krachtsinwerking op het kindje, zoals weeënstimulatie, zeer langdurige bevalling,  zeer snelle bevalling, prematuriteit, meedrukken op de buik,…

 • abnormale ligging (stuitligging, sterrenkijkertje, aangezichtsligging) 

 • gebruik van epidurale, vacuümextractie, forceps  

 • navelstreng rond het nekje

 • moeilijke geboorte van de schouders

 • keizersnede

 • kindje heeft meconium ingeslikt

 • eerste schreeuw was niet effectief

Latere factoren

 • trauma (hersenschuddig, val of stoot)

 • langdurig gebruik van fopspeen of duimzuigen

 • infecties (meningitis, otitis, keelontsteking, rota-virus)

 • operaties

Specifieke indicaties

De spijsvertering

Problemen tijdens of na de voeding

 • zuigproblemen, slikproblemen

 • onrustig drinken, beginnen huilen/afduwen

 • slecht drinken aan één kant

 • moeilijk boeren

 • na de voeding: reflux en zure oprispingen, naslikken, veel teruggeven, constant hikken

Darmproblemen

 • moeilijke ontlasting: onregelmatig, hard moeten drukken, kreunen, rood worden, huilen bij ontlasting

 • te harde of te vloeibare ontlasting

 • opgezet buikje, veel windjes of veel lucht bij de ontlasting

 • krampjes, stampen met de beentjes, tegen mama of papa ‘opklimmen’ 

Prikkelbaarheid, onrust en huilen
 • regelmatig jengelen tot excessief huilen

 • moeilijk tot rust kunnen komen, moeilijk aan de slaap overgeven, overprikkeld, overactief

 • weinig of onregelmatig slapen/ hazenslaapjes

 • regelmatig plots wakkerschrikken, moeite met doorslapen

Immuniteit
 • steeds terugkerende infecties: oorontstekingen, keelontstekingen, luchtwegeninfecties, …

 • hoorbaar en met veel moeite ademen, snurken 

 • astma, eczema of allergieën

Houding en motoriek

Pijn/moeilijkheden bij dagelijkse handelingen

 • moeilijkheden/afweerreactie bij knuffelen, verschonen, wassen, aankleden,

 • moeite met bepaalde handelingen: zoals trui over het hoofdje, armpje door een trui, …

Abnormale houdings- of bewegingspatronen

 • regelmatig verkrampen, verstijven of overstrekken/hoofje achteruitgooien, constant willen rechtstaan, zich afdrukken met de voeten

 • voorkeurshouding (hoofdje steeds naar dezelfde kant) of dwangmatige houding (in boogje liggen)

 • systematisch met het hoofdje/aangezicht tegen de matras drukken, hoofdbonken

 • algemeen slappe houding

 • asymmetrie in bewegingen, bijvoorbeeld: 

  • maar 1 handje gebruiken

  • enkel over één zijde kunnen rollen   

  • asymmetrisch kruippatroon (bijvoorbeeld op 1 knie en 1 voet)

  • billenschuiven in plaats van kruipen

 • stappen op de tippen of met 1 of beide voetjes erg naar binnen gericht 

Vormafwijkingen van het hoofdje

Bekijk het hoofdje vanuit boven-zij en achteraanzicht en let op opvallendheden of asymmetrieën: bv.

 • vervormingen, uitstulpingen, indeukingen, afvlakkingen of onregelmatigheden

 • 1 oogje dat kleiner of dieperliggend is dan het andere 

 • regelmatig ontstoken oogje(s) 

 • oortjes die asymmetrisch staan (meer naar achter of lager)

 • blauwe neusbrug, ingedrukt neusje, …

Sandifer’s Syndrome In Babies: Symptoms, Diagnosis & Treatments

When your little one suffers, you suffer along with her. That is what makes you a mother! Worrying comes with the territory. As does sleepless nights! Most mothers face these issues, but if you have a reflux baby, you just have to work a little harder.

Does your baby spit up a bit too much? Does she arch her back while feeding? Is she fussier than other babies her age? If you answered yes to these questions, your baby just might have reflux. A trip to the doctor will clarify your doubts and rule out GERD, reflux’ scarier cousin.

Both Reflux and GERD are common among infants and babies. Most babies outgrow their reflux by six months of age. And in the majority of cases, babies need no medication or treatment, just tons of laundry!

But in some cases, GERD can lead to Sandifer’s Syndrome.

What Is Sandifer’s Syndrome?

Sandifer’s syndrome is a disorder of the upper gastrointestinal tract with neurological manifestations. It is seen in both young babies as well as adolescents. In scientific lingo, ‘Sandifer syndrome is a combination of GERD along with spastic torticollis and dystonic body movements with or without hiatal hernia’ (1). Though the cause is yet not clear, many experts suggest that the positioning of the body during an episode may provide relief from abdominal discomfort caused by acid reflux.

Sandifer Syndrome Symptoms:

The symptoms of Sandifer’s syndrome are often misinterpreted as seizure. If you notice any of the following symptoms, talk to your pediatrician:

 • Arching of the back
 • Sudden movement of the head and neck to one side, with the legs on the opposite side
 • Gurgling sounds
 • Abnormal eye movements
 • Possible vomiting

Most Sandifer’s syndrome episodes last up to 1 to 3 minutes. In severe cases, these episodes can reoccur as many as ten times a day!
Here is a video that shows a classic Sandifer’s Syndrome episode:

Diagnosis of Sandifer’s Syndrome:

If you notice your little one showing the above symptoms, take her to the doctor.

 • Your baby’s pediatrician will ask about your baby’s spasm history. Be ready for questions like ‘how many times a day does it occur?’ ‘What time of day?’ and ‘what leads to it?’ So, even before you head to the doctor, make a note of your baby’s seizure-like episodes. A little sleuthing on your part will make the doctor’s job easier.
 • If the doctor is still unsure, he may order a video-EEG monitoring to diagnose your little one’s condition.

Sandifer Syndrome Treatment:

Though the symptoms of Sandifer syndrome might scare you, don’t panic! More often than not, your baby will require no treatment, unless her symptoms stem from a severe case of GERD. A bad GERD can hamper your baby’s eating and growth curve. Many GERD babies are diagnosed as ‘failure to thrive’ (lack of adequate growth). If that is the case, your pediatrician may recommend a few treatment options:

 1. Avoid overfeeding.
 2. Try increasing frequency and decreasing volume of feeds.
 3. Elevate your baby’s head while feeding her.
 4. Make sure to burp her for at least 20 minutes after each feed.
 5. Keep the baby in an upright position for 20-30 minutes after feeding.

When simple measures fail to reduce reflux, your doctor may advise you to:

 1. Provide Thickened Feeds: One great way of doing this is to mix rice cereal with your baby’s regular formula. Breast-fed infants can be given the thickener before their feed.
 2. Switching Formula: Your pediatrician may advise you to switch your baby’s formula. If your doctor suspects lactose intolerance, he may ask you to try a soy-based formula.
 3. Medication: In case none of the above-mentioned measures work, your doctor may try Infant Gaviscon®. In the case of severe GERD, Omeprazole may also be prescribed.
 4. Surgery: If nothing works and your baby shows no signs of improvement, surgery may be the only way out. But a surgery is only considered in extremely severe cases of GERD.

Sandifer’s syndrome in itself is no reason to worry. It is the underlying cause – GERD – that needs treatment. The symptoms of Sandifer’s syndrome are the body’s defense mechanism against the pain that comes with reflux and GERD.

If you are in the middle of a Sandifer’s syndrome episode – don’t panic! It will pass. And like most babies, your baby too will most likely outgrow it sooner than later. But talking to the doctor never hurts! So, book an appointment today.

Does your child have Sandifer’s Syndrome? What first alerted you to it? What symptoms did you child show? Share your experience with us in the comments section below.