Wesley Rooselaers

Wie is Wesley Rooselaers

Sinds 2005 versterkt Wesley Rooselaers de groepspraktijk.

Wesley studeerde in 2001 af als gegradueerde in de kinesitherapie en motorische wetenschappen aan de KHB te Brussel.

Als actieve sporter heeft hij behoorlijk wat kennis over blessures en de preventie ervan. Wesley werkt vooral manueel  en een aangepast oefenschema wordt opgesteld indien nodig. Hij gaat ook uit van het feit dat het fysieke en het mentale onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dus ook als één moeten worden beschouwd.

Specialisaties :

  • Manuele therapie
  • Medische trainingstherapie
  • Manuele lymfedrainage ad modum Vodder
  • Geriatrische kinesitherapie
  • Palliatieve kinesitherapie
  • Ergonomie
  • Algemene kinesitherapie
  • Cardiale kinesitherapie
  • Bikefitting Smart education aan Bakala Academy